Haaslava 39. meestelaulupäev algab kell 16 rongkäiguga Priiuse Seltsimajast laululavale. Järgneb kontsert Kurepalu laululaval.
Osavõtt kõigile prii.

Kohtumiseni 20. mail Kurepalus.